Du kan la maskinen jobbe og slappe av med en kopp grønn te hvis du tør. E-poster som forteller at «nå skal Facebook begynne å koste penger» osv. Dersom du ikke har spesielle ønsker til hvor filene skal plasseres (f.eks. på en annen harddiskpartisjon), behøver du bare å klikke NESTE også i dette vinduet.

Det er de innregistrerte stemmene som vises i opptellingsbildet (“kryss i manntall”), og det er derfor veldig viktig at konvoluttene registreres inn i EVA. Det er viktig å merke seg at kommunen må ivareta anonymiteten til velger ved opptellingen.

Her listes alle brukerkontoer og ansatte med tilhørende statuser og brukergrupper opp. Dette kan brukes til å fakturere timer med en fast prosent. Hvis en faktor er angitt her, vil den overstyre faktor angitt for timearten som timene registreres under. Angir om den ansatte har lov til å oppdatere felles firmaer/kontaktpersoner samt ansattliste via ekstern synkronisering.

Slette En Samtale

Avansert vurderingsløsning som støtter opprettelse, levering og analyse av kliniske eksamener. NTNU Bridge er NTNUs offisielle koblingsportal mellom NTNU-studentene og arbeidslivet, for pshed.dll samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobb. NTNU Alumni er et internasjonalt, profesjonelt nettverk for NTNU-ere. NTNU Alumni er en arena for systematisk kontakt mellom NTNU, arbeids- og næringsliv, FoU-institusjoner og samfunnet for øvrig, nasjonalt og internasjonalt. Bibliotekstjeneste for medlemmer av KABB, Statped og NLB. En nettressurs for det norske språket, myntet på elever med innvandrerbakgrunn i den videregående skolen.

Les Mer Windows 10

Viser kun tilbud med et angitt språk i tilbudsdokumentet. Viser kun tilbud med en angitt detaljgrad for tilbudslinjene. Viser tilbud som er knyttet til en bestemt forhandler. Viser tilbud som er knyttet til en bestemt kampanje. Viser tilbud som har tilbudslinjer som inneholder et bestemt produkt. Gir mulighet for å vise fakturadetaljer hvis tilhørende salgsordre er fakturert.

Angir mappe som brukerinnstillingene er lagret i. Dette er samme adresse som du bruker i nettleseren din for å åpne startsiden i XS Office. Velg om du ønsker å ta med eventuelle fotografier og firmalogoer som er tilknyttet kontaktene dine i XS Office. Angi om oppføringene skal opprettes som avtaler, møter eller samtaler i XS Office ved å bruke nedtrekkslisten “Eksporter som”. Hvis du benytter saksarkivet i XS Office, er det viktig at all relevant informasjon om en sak er tilknyttet denne. Derfor er det viktig å tilknytte både utgående og innkommende e-post som er relatert til saken.